Δεοντολογία

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) βασίζεται σε αρχές δεοντολογίας και:

  • Παρέχει δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε φοιτητές, φοιτήτριες και αποφοίτους του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ).
  • Σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων του ΙΠ.
  • Προασπίζει τα ατομικά δικαιώματα και εξασφάλιση της ισότητας στις ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Ενημέρωση: 03-06-2022
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας