Στόχοι - Αρμοδιότητες

Στόχοι

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) στοχεύει στην:

 • Αύξηση των συνεργασιών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσα από επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση.
 • Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 • Διευκόλυνση της μετάβασης των αποφοίτων από την εκπαίδευση στην εργασία.
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους μέσω: 
  • Μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες.
  • Της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών.
  • Της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία.

Οι δράσεις του ΓΔ στοχεύουν στην:

 • Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ιχνηλάτηση, συλλογή και μεταφορά στοιχείων των φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Πολύπλευρη και συστηματική ιχνηλάτηση και καταγραφή στοιχείων της απορρόφηση των αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη αγορά εργασίας.
 • Αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεσματικότερη επικοινωνίας, συνεργασίας και πληροφόρηση των υποψηφίων και ενεργών φοιτητών και φοιτητριών και των αποφοίτων του ΙΠ.
 • Ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας για την ιχνηλάτηση, ανταλλαγή και μεταφορά στοιχείων φοιτητών και αποφοίτων με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας καθώς και με τις δομές του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ιχνηλάτηση της σχέσης φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων του ΙΠ με φορείς προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας τόσο στο τοπικό επίπεδο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του ΓΔ ανήκει η:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους αποφοίτους του ΙΠ για την αγορά εργασίας
 • Ενημέρωση των φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων του ΙΠ για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Παροχή πληροφόρησης για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
 • Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πληροφόρηση για προγράμματα κινητικότητας (π.χ. Erasmus) και δια βίου μάθησης.
 • Δημοσίευση άρθρων και πληροφοριακού υλικού με εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιεχόμενο
  Ενημέρωση για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, «Ημέρες Καριέρας» και Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από όλους τους κλάδους της οικονομίας
 • Εκπόνηση μελετών απορρόφησης και ένταξης των αποφοίτων του ΙΠ στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματά των μελετών αξιοποιούνται από το ΓΔ για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις.
Ενημέρωση: 03-06-2022
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας