Η δημιουργία ενός «ελκυστικού» βιογραφικού & μιας συνοδευτικής επιστολής

Curriculum Vitae (C.V.): Η συνοπτική περιγραφή του ακαδημαϊκού (εκπαιδευτικού) και επαγγελματικού ιστορικού ενός ατόμου, που χρησιμοποιείται για την ανεύρεση μιας θέσης εργασίας.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που συναντάμε κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία μας και εμπεριέχει μια σύντομη, ενημερωτικού χαρακτήρα παρουσίαση των ικανοτήτων, της εκπαίδευσης και της εμπειρίας μας. Η ανάδειξη των δυνατών σημείων στο επαγγελματικό προφίλ μέσα από μια αποτελεσματική παρουσίαση του εαυτού σχετίζεται άμεσα με τη θέση εργασίας στην οποία υποβάλλεται μια αίτηση υποψηφιότητας. Το βιογραφικό συνιστά μια επαγγελματική «ταυτότητα» και βασικός στόχος της δημιουργίας του εγγράφου είναι η ευκαιρία για μία συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/-α εργοδότη/-τρια. Επομένως, το σημείωμα αυτό από μόνο του δεν αρκεί για την επιτυχή εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης αλλά μέσω αυτού δίδεται η ευκαιρία στον/στην εργοδότη/-τρια να αντλήσει τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζεται για να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου γι’ αυτό και αποτελεί ένα στοιχείο, καθοριστικής σημασίας, για τη θετική έκβαση μιας συνέντευξης.


Η συνοδευτική επιστολή (cover letter), αποτελεί ένα επίσης σημαντικό έγγραφο κατά τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας. Μια επαγγελματική παρουσία, για να δείξει ολοκληρωμένη, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για μια συνέντευξη, χρειάζεται με το βιογραφικό σημείωμα να επισυνάπτεται και μια συνοδευτική επιστολή.

Με τη συνοδευτική επιστολή ουσιαστικά γίνεται η πρώτη επικοινωνία με τον/την εργοδότη/-τρια και σκοπός είναι ο υποψήφιος/-α να επιχειρηματολογήσει τον λόγο που είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα άτομα που διεκδικούν τη θέση και να πείσει ότι αξίζει μία προσωπική συνέντευξη.

Το υποψήφιο άτομο καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί είναι κατάλληλο στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, για τη συγκεκριμένη π.χ. εταιρεία, φορέα.

Ενημέρωση: 05-07-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας