Καλές Πρακτικές κατά τη Συνέντευξη Πρόσληψης

Η πρόσκληση σε συνέντευξη δείχνει ότι αξιολογήθηκε θετικά η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα με τη συνοδευτική επιστολή και επομένως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για προσωπική συνάντηση με τον/την υποψήφιο/-α.

Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να γίνει με τον/την υπεύθυνο/‐η πρόσληψης προσωπικού, τον/τη γενικό/‐ή διευθυντή/‐τρια ή άλλον/‐η αρμόδιο/‐α και μπορεί να συμβαίνει τηλεφωνικά, μέσω Skype, πρόσωπο με πρόσωπο, σε πάνελ, ομαδική, διαδοχική και άλλο (π.χ. γεύμα/δείπνο).

Σε μια συνάντηση πρόσληψης, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η διερεύνηση της ικανότητας του/της συνεντευξιαζόμενου/‐ης να αντεπεξέλθει σε όλα όσα απαιτεί η εργασιακή θέση για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μια συνέντευξη συνήθως διαρκεί από 10 έως 20 λεπτά.

Ενημέρωση: 05-07-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας